Renee den Haan
persoonlijke begeleiding autisme
Homewie ben ikwerkwijzetarievenpublicatieContacteer mijfamilieopstellingenequine assisted coachworkshops
werkwijze


Na het maken van een afspraak volgt een (gratis) intakegesprek.
Hierin maken wij kennis met elkaar en onderzoeken wij samen wat u wilt en wat ik daarin kan betekenen.

Nadat u aangeeft dat u met mij verder wilt, maak ik een begeleidingsvoorstel, gebasseerd op uw hulpvraag. 
Na ondertekeningvan het voorstel plannen we de (betaalde) vervolg afspraken waarbij voor mensen met autisme continuiteit hoog in het vaandel staat.
Immers het inoefenen van vaardigheden en overzien van structuren vraagt om herhaling. Na de eerste 4 a 5 afspraken volgt een zorgplan met
smart-gestelde doelen. Daarna een half jaarlijkse evaluatie om te kijken of we op de juiste weg zijn.

Voor mensen die komen met  andere vragen dan vanuit het autisme, zal de inhoudelijke werkwijze anders kunnen verlopen.

Veelal vindt begeleiding van uit autisme vraagstukken op uw locatie (werk,school,thuis,vrijetijdsituatie) plaats.

Het werken vanuit andere vraagstellingen vindt plaats in Den Haag.

Homewie ben ikwerkwijzetarievenpublicatieContacteer mijfamilieopstellingenequine assisted coachworkshops