Renee den Haan
persoonlijke begeleiding autisme
Homewie ben ikwerkwijzetarievenpublicatieContacteer mijfamilieopstellingenequine assisted coachworkshops
wie ben ik

Mijn naam is Renee den Haan, geboren in 1962 te Den Haag.

Na het afronden van de pedagogische academie en het behalen van het diploma voor het speciaal onderwijs heb ik 18 jaar met plezier gewerkt in het nu genoemde cluster 4 onderwijs (PI-school/strandwacht te Den Haag). Steeds getroffen door de onmacht van de kinderen met hun eigen thematiek, hebben zij mij verleid tot het verder verdiepen in verschillende stoornissen. De grootste uitdaging is de diversiteit en complexiteit aan gedragingen geweest en  de kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS).

Aan de Hogeschool Fontys heb ik de basis opleiding autisme gevolgd (2003)  In die jaren heb ik binnen de school een 'autiklas' opgericht en de jaren erna volgend er meerdere groepen. De kinderen met autisme kwamen meer tot hun recht en tot bloei.  In 2008 startte  Hoge school Fontys de vervolg opleiding tot master SEN autismespecialist. Met een boeiend onderzoek (zie onder publicatie) over wat er in gezinnen speelt als een partner autisme heeft, heb ik het diploma behaald (2008).
 
In 2006 heb ik de stap genomen om uit het onderwijsveld te gaan. En kwam ik op het terrein van coaching terecht. Coaching van kinderen maar ook volwassen mensen met ASS problematiek, de partners en hun gezinnen. Daarbij ook de mensen die buiten deze gezinnen een rol hebben, zoals andere familieleden, collega's op het werk, op scholen en in vrijetijds situaties. In deze periode heb ik aan de voet gestaan van de opbouw van de nu grote zorginstelling Boba (Bureau opvang en begeleiding autisme te Dorderecht). 

In 2011 heb ik besloten om als zelfstandige door te gaan en op eigenwijze vorm te geven aan de coaching aan kinderen, jong volwassenen en volwassenen met of zonder ASS.
Voor verdere professionalisering voltooide ik de drie jarige opleiding professionele communicatie bij Phoenix opleidingen te Utrecht (2012). Daarna heb ik de opleiding Systemisch werken/werken met familieopstellingen en de opleiding professionele begeleiding binnen Phoenix opleidingen, afgerond (2013).

Mijn paarden zet ik binnen mijn werk in. Dit heeft ontroerende en verrassende inzichten gegeven. Het zien gebeuren van de interactie tussen mens en paard,  de gewaarborgde liefde en veiligheid die de paarden brengen waardoor mensen soms net een stapje verder durven te voelen en te kijken, heeft gebracht dat ik de opleiding Equine assisted coaching ben gaan volgen.
In november 2013 mag ik mij zelf Eqine Assisted Coach noemen. Paarden waarborgen onvoorwaardelijke emotionele veiligheid en zijn een zuivere 'spiegel'. Deze  interventie techniek heeft veel waarden door de verrassende en diepe inzichten die op ervaringsniveau ontstaan.

Zo heeft de ontwikkeling plaats gevonden naar het coachen van allerlei mensen, jong en oud, met of zonder stoornis.

Naast het werken over vraagstukken omtrent autisme, werk ik ook graag met mensen op identiteitsniveau over levensthema's en persoonlijke vraagstukken. 


 Homewie ben ikwerkwijzetarievenpublicatieContacteer mijfamilieopstellingenequine assisted coachworkshops